Nervozita - viz Alergie psychická

Nervozita

Nervozita - viz Alergie psychická.

Nervozita je produktem nezadržitelného toku psychické energie do nějakého aktuálního problému, jehož zvládnutí není právě jednoznačné. Protože nervový systém se silně přetěžuje, může docházet i k vnějším projevům tohoto přetížení, například k pocení, chvění hlasu, třesu těla nebo v extrémních případech i k nekontrolovanému vyměšování. Výškolezci znají podobný třes málo zatížených lýtkových svalů nohy ve výškách, kterému říkají roztomile „šicí stroj“. Emoce efekt nervozity výrazně zesilují.

Přihlášení uživatele