Stres nepřiměřený - viz Deprese

Stres nepřiměřený

Stres nepřiměřený - viz Deprese.

Určitá úroveň stresu je při denní aktivitě nezbytná a kolísá podle zatížení psychického i fyzického. Při fyzickém zatížení je stres velmi dobře odbouráván a prokysličením organizmu se velmi dobře kompenzuje do značné míry i stres psychický. Poznáte to podle toho, že například v klusu po době asi 10-30 minut jste schopni udýchat nároky organizmu na vzduch pouze nosem.

Proto se domnívám, že trestat například děti za chyby, drzost, nesvědomitost, nekázeň a neschopnost násilnou pasivitou těla je šikanováním a trestuhodným poškozováním zdraví. A naopak dělání dřepů, kliků, leh-sedů, klusu, cviků s páteří apod. je u neunavené osoby mimořádně vhodnou výchovou k sebekázni a vynikajícím kompenzačním doplňkem řešení stresu z chyby, které se dopustila.

Nejobvyklejším stresem nepřiměřeným a škodlivým bývá nejčastěji extrémní psychické a emocionální vypětí, které vám ničí nervy na hadry. Je příčinou hormonálních změn vedoucích k nedokrvení tělních orgánů ve prospěch svalů a mozku.

Takže se stresu braňte hemžením. Ale když jste již unaveni i fyzicky, tak se jděte vyspat nebo vycpat (mumifikovat).

Zde bych doporučil pomoc největšího a stále všemi doporučovaného léčitele (nemá vzdělání, titul, vědomosti, bílý plášť, odpovědnost, živnost a nesmí tedy podle zákona léčit) - klida (klidu, odpočinku).

Přihlášení uživatele