JON a stárnutí, aneb proč musíme zemřít a jak

JON a stárnutí, aneb proč musíme zemřít a jak

O JONu a stárnutí – v.051029

Článek pro trénované čtenáře WM magazínu. Pro ostatní to bude těžké čtení, jako ostatně život sám.

Abyste mohli tápat někam vpřed, potřebujete definovat, odkud tápat hodláte. Kam, to se uvidí potom, až dotápete. Bylo-li to tam, kam jste chtěli, bylo to hlavně tím, že jste byli připraveni. Neboť i z dobrého základu se dá tápat špatným směrem, jak často vidíme u těch, kteří tápou z povolání.
Chci-li od organizmu funkci a výkon existence, musím mu dát živiny, kyslík a umožnit mu vyloučit balast doprovázející vstupy a zbavit se metabolických zplodin. Toť základna živobytí.
Můj názor na dlouhověkost vychází z definování omezujících parametrů, z nichž jaterní odpad nezdetoxikovaný (v játrech oxidovatelný = JON) je nepřehlédnutelným fragmentem. Dalším časovým omezením jsou telomery zkracující se při množení buněk na koncích chromozomálních DNA, což jsou opakující se sekvence určující zbývající počet dělení každé buňky. Podotýkám, že imunitní systém neriskuje opravu virem či jinak poškozené buňky a závadnou buňku prostě sežere s tím, že sousední zdravé se dle potřeby organizmu domnoží – ale při tom si zkrátí telomery. Podpodotýkám, že omezení počtu dělení buněk (varianta programové buněčné smrti) je obrana organizmu a druhu před celkovou degenerací poruchami při kopírování DNA a vstřebanými virovými dezinformacemi. Jinými slovy, časté poškozování a neustálé opravy organizmu vedou ke zkrácení jeho života nebo alespoň životnosti a funkce exponovaných buněk a tkání.
Jaterní odpad lze rozdělit na oxidovatelný (JON) a neoxidovatelný, kterého se musejí játra zbavit v roztoku do žluče, a nejsou-li vhodné podmínky (dostatek rozpouštědla – většinou etylalkoholu produkovaného omezeně kvasinkami ve střevech z části škrobů a cukrů v množství nepřesahujícím do velkého oběhu – střevo, vrátnicová žíla, játra, žluč, dvanáctník), ukládá se v těle, z toho přednostně tam, kde může odcházet pryč – vlasy, pokožka, střevní sliznice. Proto tak časté defekty v těchto lokalitách. Neoxidovatelný řeší Moraváci slivovicí a aby bylo co čistit, přidají hned i uzené, naplněné chutnými aromatickými v játrech neoxidovatelnými uhlovodíky. Podobné problémy mají játra i s kořením, tepelně barevně změněnými potravinami, oxidovanými a přepálenými tuky (včetně brambůrek a hranolků – také mi chutnají, ach jo).

JON se během dne vytváří v játrech nedostatkem kyslíku, kdy člověk (a zvláště ženy) pod vlivem duševní námahy a stresů téměř nedýchá. Vedlejším produktem, JONem, jsou organické vysokomolekulární sloučeniny nedostatečně zoxidované na organické kyseliny s koncovkou –COOH, která jim umožní alespoň chabé rozpuštění v tělních tekutinách a odplavení z jater pryč do těla.
Poznamenávám, že nedostatek kyslíku zanedbaným dýcháním bývá v důsledku psychonapětí, kdy nervový systém nevyhodnocuje čidla hlásící potřebu dýchat, dokud nehlásí dušení. V podmínkách nedostatku kyslíku probíhají tělesné procesy výhradně na bázi metabolizace cukrů a škrobů, které mají v molekulách množství využitelného kyslíku – ovšem za cenu dramatického zvýšený kyselých metabolitů vedoucích k celkovému překyselení. Při stresu a psychovypětí se pochopitelně zvyšuje spotřeba cukru v nervovém systému a v ostatních tkáních do hodnoty pro kyselé přežívání až po autotoxicitu, takže se člověk chová zimomřivě nedostatkem teploproduktivního mikrochvění překyselené motorické svaloviny (nejdříve chladnou končetiny...), kyselé produkty blokují vápník z kostí a požitý tuk nemůže být metabolizován, toliko ukládán do tukové tkáně za účelem tloustnutí... Bez kyslíku vám nebude fungovat korektně imunitní systém, budete se odvápňovat, zanášet, tloustnout, dementnět omezením výkonu neuronů a budete depresivní a nervózní z katecholaminů, kterými se nadledvinky snaží udržet váš existenční základ trochu funkční. Budete doslova otráveni sami sebou (psychicky i chemicky = fyzicky (metaforický vtip)).
Vazivové buňky celého těla se chovají pro JON jako odkladní prostor. Zde se JON zdržuje v podobě neutrálních solí zřejmě draslíku. Předpokládám denní produkci JONu asi 50-120 g podle typu zátěže, na jehož detoxikaci (i pro ostatní tělesné funkce celkem) spotřebujete kyslík z 5-12 litrů čerstvého vzduchu za minutu.
Důležitá je detoxikace, která probíhá převážně v noci. Takže se JON odložený kamkoliv může zase dostat do játry již vyčištěného oběhu. Bohužel transport přes buněčné membrány difuzí nikdy neprobíhá jako 100% přenos, ale jen do koncentrační rovnováhy na obou stranách membrány, proto vždy něco v buňkách zůstane a tento malý zbytek se v buňce zabydluje, krystalizuje, reaguje, obtěžuje a zanáší ji svým narůstajícím objemem, blokuje místo patřící vodě a roztokům (při zrození jsme ze 75 % voda u konce jen 50%, což dělá u metrákového nebožtíka ztrátu 25 l vody a přebytek 25 kg betonu!) a tím velmi zhoršuje prostupnost membrán, zpomaluje vnitrobuněčné procesy, mění mechanické vlastnosti buňky a celkově zhoršuje její funkci – můžeme říci, že buňka stárne a její funkci dotujeme dodávkou koenzymu Q10.

Mozek člověka, který má během dne množství stresů a napětí, se snaží ve chvílích odpočinku přednostně regenerovat sebe. Děje se to ve fázi rychlých očních pohybů REM, kdy se zdají sny. V tento čas má mozek značnou spotřebu kyslíku a omezuje organizmu jeho odběr a tím i využití pro regeneraci ostatních orgánů. Dokonce velmi přetížený mozek bez dostatku stresových impulzů (indukujících výron stresových hormonů – katecholaminů) navozuje mikrospánky s mohutným sněním překrývajícím vědomí, aby alespoň trochu kompenzoval svoji únavu, neboli zanesení metabolity a zřejmě i přebytkem uvolněných (použitých) synaptických mediátorů (chemická látka, jejímž uvolněním do synaptické štěrbiny indukuje neuron elektrickou odpověď druhého neuronu).
Organizmus tedy dostává kyslík, až když se mozek (lakomec) nasytí. Při tom se nezdají žádné sny, spí se velmi tvrdě, regeneruje zbytek organizmu a játra mohou konečně využívat kyslík pro detoxikaci JONu.
Duševně se namáhající člověk nemá potřebu dýchat zhluboka. Je to dáno tím, že přetížené vědomí snižuje aktuální schopnost nervového systému vyhodnocovat informace z čidel, která hlásí, že už je opět čas se nadechnout. Reaguje teprve tehdy, až když čidla řvou na poplach, že se už dusí. To je normální situace v našich již obvyklých napjatých životních podmínkách naplněných pracovními i jinými stresy.
Mechanicky jednotvárně tvrdě pracující člověk je nucen zvýšenou námahou svalů zvýšit i dechovou ventilaci, ale protože brzy vyčerpá zásobu cukru a pracuje z energie tuku, nenamáhá mozek, který v tu chvíli žije ze svých rezerv a tudíž nemůže pracovat tak intenzivně. Je-li to ale nutné, lze zvýšit výdej katecholaminů z nadledvinek a cukry pro mozek i svaly se z dalších rezerv uvolní. Má to ale háček - chce to stres. Katecholaminy bohužel ovlivňují i nálady a vytvářejí naštvanost, nesnášenlivost, popudlivost, zuřivost ap. Upřednostňují zjednodušené mozkové programy. Každopádně zvyšují výkon mozku směrem k destrukci. Tvořivost je totiž doménou klidového nepřidušeného režimu.
Takže člověk pracující mechanicky, bez velké dřiny poškozující pohybový aparát a v klidu s mozkem na volnoběh má v játrech dostatek kyslíku pro detoxikaci a tvoří JON minimálně! Ten by se tvořil až v tělesném klidu po zkrmení potravy vyžadující mnoho kyslíku – tučné a masité. Takže ho krmte za pochodu a odpočívat ho nechte až lehce vyhládlého a vydrží věčně… (To je dobrá rada pro statisticky dlouhověkčejší manželky málo trvanlivých leč žádaných manželů.)
JON se odkládá během dne hlavně do podkožního vaziva - kolagenu, protože zde se netvoří teplo a proto zde snadněji vypadává v krystalické formě z roztoků a deponuje se (usazuje). To ovšem zhoršuje látkovou výměnu těchto buněk, které pak mnohem dříve odumírají, pokožka se stává hyperplastickou (jako když chytnete králíka za kůži na krku), ztenčuje se, tuhne, vrásčí, pergamenovatí, mačká se a stárne. Hnědé pihy a fleky jsou pomníčky odumřelých melaninových buněk neodolných díky obsahu JONu a padlých po zásahu UV zářením nebo potravinářskou či jinou chemií, jejichž barvivo se nakonec vylilo hnědavě do okolí.

Zhruba ve čtyřicítce se odkladní kapacita pro JON ve vazivech vyrovná jeho denní produkci. Později již ve večerních hodinách organizmus nemá, kam by JON dal, a zvyšuje se jeho obsah v tělních tekutinách a samozřejmě nejvíce v chladnějších orgánech, přednostně v pokožce. JON svými velikými molekulami zvyšuje viskozitu tělních tekutin a v podstatě je zahušťuje, což zpomaluje krevní oběh v exponovaných oblastech, tedy hlavně v pokožce, kloubech, vlasech a očích.
V chrupavkách kloubů ale nejsou nervová čidla, která by nás při destrukci varovala například bolestí. Tu nám hlásí až mnohem později okolní deformovaná vaziva po ztrátě chrupavky. Takže na nás promlouvá nejdříve pokožka. Jakékoliv večerní podráždění pokožky zvyšující spotřebu kyslíku v ní vede k místně anaerobnímu (bezkyslíkovému) režimu činnosti buněk, kdy v relativním dostatku živin, ale bez kyslíku, se o dva řády zvyšuje produkce kyselin, jež svým vlivem způsobí rozšíření kapilár v dotyčné lokalitě a zároveň aktivují volná nervová zakončení, která do mozku hlásí nižší formu bolesti – svrbění.
To bohužel není všechno. Uložený JON mění mechanické vlastnosti vazivových buněk do křehka a tyto se snadněji i běžnou námahou poškozují, protože vaziva mají být pružná a ohebná. Mikrotrhlinky vedou k otokům vaziv a ke snížení jejich pevnosti či celistvosti. Každopádně se namáhaná vaziva mnohem rychleji opotřebovávají a degradují.
Zvýšení přítomnosti JONu v tělních tekutinách tedy vede k degeneraci vaziv z mechanických příčin, ale samozřejmě i z chemických. V buňkách vaziv naplněných JONem je už tak husté prostředí, že téměř nemůže probíhat látková výměna. Ta je totiž zcela závislá na difuzi (prolínání), ovšem když je v buňce situace podobná konzistencí spíše zubní pastě, tak difuze a tím i výživa a regenerace probíhá nedostatečně a o buňku rychle přijdete.
Zvýšení obsahu JONu v tělních tekutinách zpomalí vlastně výkon celého organizmu a jsme unavení, nepružní, bolaví a slabí. Stárneme. Vaziva nás opouštějí, JON se usazuje všude možně a nakonec i v mozku a jsou z nás opotřebení lidé s laskavou diagnózou stařecká demence.

To máte za to, že nedýcháte. Jogíni pochopili již před tisíci lety podstatu a řeší problém života komplexně. Omezují tužby a tím i stres, potřebu a následně spotřebu, takže se nemusejí tak honit a v rozumné, pro tělo však nezbytné, námaze tělesného i dechového cvičení a dietními návyky nenamáhajícími játra se dožívají vysokého věku. Ovšem nejsou tolik vidět, protože si nedělají placenou reklamu.
Pro dobrou práci plic i jater je nezbytné i správné držení páteře, protože od míchy přichází inervace do dutých orgánů zažívání, jejichž poruchy mají na játra vždy destruktivní vliv. Také trpí cévní aparát, zpomaluje se oběh krve. A v neposlední řadě poruchy inervace žláz s vnitřní sekrecí vedou i k nesprávnému poměru řídících hormonů. Zablokované nervy odstupující od míchy zvyšují námahu nervového systému a mozku, o jehož spotřebě kyslíku již bylo zmíněno, a jedná se vlastně o jakousi zpětnou vazbu neboli začarovaný kruh.
Musíte dostatečně dýchat a držet správně fyziologicky páteř!

Ještě bych se mohl zmínit, že difuze potřebuje tekuté vodní prostředí a že tedy dostatek tekutin je takové množství, které z organizmu vyplaví denně asi 50-100 g organických látek a solí. Musíte tedy pít tolik, abyste vymočili nejméně 1,5 l moči za den.
Normální člověk vydýchá vody za den asi 0,6 l a odpaří pokožkou a očima asi stejné množství. Stolicí odchází od 0,2 l. Pot je příliš proměnlivý a nejde paušalizovat, ovšem nebývá ho pod 0,6 l, i když nemáte pocit pocení. Celkem 2 l! Kde se to bere, když nepijete?
Ten zázrak se jmenuje oxidace – část potravy se v játrech oxiduje mj. i na vodu a navíc i tuhá strava je obvykle z poloviny voda. Někdo řekne, že nepije vodu, jen alkohol, ale ze 7,1 g etylalkoholu (obvyklý průměr hodinové detoxikace játry) vznikne v játrech 8,3 g vody! K tomu ale musíte játrům dodat 15 g kyslíku, tedy více než dvojnásobek „paliva“, tedy všeho kyslíku z 50 l vzduchu, což při 25% účinnosti vstřebání požaduje 200 l vzduchu (280 g kyslíku na kubický metr). Ten je vdýchán normálním dýcháním (5 l/min) za 40 minut, plným jógovým dechem (15 l/min při 33% vstřebání) za 10 minut (podobně i Frolovovým trenažérem dýchání), s pomocí Sifonu 6 (20 l/min, 50% účinnost vstřebání) za 5 minut. Játra jsou pro detoxikaci JONu schopna zpracovávat průměrně asi 15 g kyslíku za hodinu (vztaženo na průměrné odbourávání etanolu 7,1 g/hod.). Tyto výpočty jsou jen inspirativní, protože nelze stanovit příliš proměnný údaj kyslíkových nároků organizmu různých lidí při nedefinované námaze. Pro nás je důležitý závěr, že při přebytku kyslíku mohou játra odbourávat JONu průměrně asi 7 g za hodinu, pokud jim nedáme jinou zátěž, například z potravy, z chemie (léčiva, prostředí, intoxikace), stresu, fyzické námahy, teploty atd.
Proto tento výpočet akcelerovaného odbourávání JONu pomocí mnou doporučených modifikací infrasauny, jaterního Ostropestřecového čaje JK, Ostropestřecové kaše OO-KH, játra podporujících bobulí (např. Koenzym Q10, Lecitin...) a podobných přípravků (Brutnákový olej Boragoil, Pyl s medem, Golden Yacca...) po půlhodině pocení a dýchání Sifonem 6 dává reálných 15 g JONu za jednu kúru. Tyto kúry bych doporučoval vzhledem k dočištění JONu z krve aplikovat obden obdva a to velmi dlouhodobě. Zprvu lze očekávat neurčité příznaky nadbytku JONu v krvi – tedy pocit, že vám je přes 70 let. Ovšem, až nám bude 70, tak očekávám pocit maximálně na 45.

Obvyklé příznaky ukládání JONu:
1 rok: Tuhost vaziv a svaloviny v oblasti horních úponů vzpřimovačů trupu.
10 let: Tuhost vaziv zvláště v oblasti páteře a velkých kloubů (otoky a vrzání).
20 let: Tvorba ojedinělých pih a pigmentových név.
30 let: Vysychání pokožky na nohách, hlavně v oblasti nad kotníky. Ztenčení a atrofie pokožky na rukách bývá zvláště zřetelná na hřbetu záprstní oblasti. Zvýšená tvorba pih. Ve ztenčené pokožce obličeje úbytek mazových žláz a tím i projevů uhrovitosti a akné (jediný pozitivní efekt).
40 let: Tuhnutí oční čočky, tvorba velkých vrásek díky tuhému podkoží. Hyperplasticita pokožky ztrátou kolagenu. Ztráty depotních prostor vedou ke zvýšení množství JONu v krvi a jeho ukládání do kloubů a kostí. Hrubá a vyschlá pokožka nohou. Snadná svalová a kloubní únava. Omezení krvetvorby a vlasorůstu.
50 let: Značné omezení rozsahu hybnosti kloubů a pohyblivosti šlach. Totální tuhnutí páteře. Pigmentové fleky a mírně pigmentované oblasti zvláště na rukách, ramenou a nadkotníkové oblasti, kde už se objevuje většinou pergamenovitá tenoučká pokožka při stlačení tvořící jemné vrásnění. Projevuje se potřeba poobědních a odpoledních siest. Před námahou nutnost rozhýbat svaly a klouby a po ní dlouhá regenerace. Začínají se projevovat ztráty chrupavkových a kostních buněk v důsledku přeplnění JONem.
60 let: Pokožka se mění v krustový a na omak tuhý obal. Klouby a vazy při námaze extrémně trpí. JONem zanesené vazivové strukturní buňky kostí odumírají a s nimi odcházejí vápenaté soli a nastává tzv. odvápnění (osteoporóza), u žen často i dříve.
70 let: Stále vyšší koncentrace JONu se ukládá z části ve svalovině a orgánech a brání regeneraci i buněčné obnově. Pokožka se mnohdy stává jen pergamenovým zmačkaným obalem.
80 let: JON se ukládá i do nervové tkáně a mozku a výrazně zjednodušuje programové vybavení člověka, který přestává kontrolovat i běžné stresy.

Poznámka: Předchozí není striktní, ale obvyklé. Už tím, že jste to dočetli až sem, jste začali se sebou něco dělat. Bohužel si ale právě teď myslíte, že ještě nenadešel vhodný čas, a to je váš největší problém. Až si totiž čas někdy uděláte, tak už bude pozdě. Ale zase si odpočinete. Zatím choďte relaxovat na hřbitov. To, že všechno nepropijete v Ostropestřecové směsi JK, GAMBITu-H ®, Golden Yacce (viz www.dedekkorenar.cz), zdravotních bobulích a neprobendíte v dietách či jiné sebepéči, je úctyhodný znak vašeho soucítění s pozůstalými formou dědictví.
JON je o vás i bez vás, ale jak se k němu postavíte, je jen na vás. Pštrosi údajně před potížemi strkají hlavu do písku, u mafie strkají potížisty do betonu, u nás na vyšší post.

Nový Břetislav, dědek kořenář, 602224404, 29.10.2005: Pro Magazín WM

Přihlášení uživatele