Cvičení ZLZ

Cvičení ZLZ - zajíc-lachtan-zajíc

Cvičení ZLZ (zajíc-lachtan-zajíc, slovensky ZUZ: zajac-uškatec-zajac) začíná polohou zajíce ve své jamce – klek, sed mezi paty a předklon hlavou až na zem. V této poloze posečkáte i několik minut, až přestanete pociťovat napětí v bederní páteři a zádech. Potom zvolna přejdete do polohy lachtana s prověšeným hrudníkem a oporou o napnuté paže (ruce jsou vytočeny palci ven). Je to uvolněná stabilní poloha, v níž můžete vyčkat, až se bederní a břišní oblast propne a opět zmizí pocit napěti. Při tom se mohou ozývat lupnutí povolených vazů. Z této polohy se nesmí hned vstát, aby nedošlo k blokaci bederky, takže zacouvejte na chvilku zpět do polohy zajíce. Časový profil cvičení ZLZ je: 3-1-¼ minuty.

Přihlášení uživatele