Elektrody stříbrné

Elektrody stříbrné

Elektrody stříbrné

Elektrody stříbrné (pár)

Elektrody pro vlastní experimentální výrobu koloidního stříbra z Ag 99,99 %

Postup experimentu:
Můj nejefektivnější experiment s výrobou koloidního stříbra:

V pětilitrové PET lahvi připravená Novavoda (má standardní vodivost kolem 75 mcrS). Vedle si utvořím podložku na baterii z knih po úroveň hrdla PET lahve nebo se hodí papírová trubka na dokumenty (A4 našíř nebo A5 nadél), která je na výšku akorát a stojí vedle lahve.

Na obyčejné ploché baterii 4,5 V z konzumu jsem uvolnil ploché plíškové kontakty + i - a na ně přichytil krokosvorky elektrod tak, aby směřovaly stejným směrem a přitom se vzájemně nedotýkaly.

Na hrdlo otevřené pětilitrovky s Novavodou (NV) a těsně vedle podložku z knih či papírové trubky jsem položil jako mostek dvě zánovní zcela obyčejné tužky s šestihranným profilem, aby se samovolně netočily a nespadlo mi to na zem.

Baterii s přichycenými elektrodami jsem položil na tužky tak, aby elektrody směřovaly do vody a ani ve vodě se vzájemně nedotýkaly. A je to.

Během chvilky se začal na elektrodách tvořit plyn a pomalu se začalo žlutavě kalit okolí koloidním stříbrem. Nechal jsem to být do druhého dne asi 24 hodin. Přitom se voda zakalila většími strukturami šedého kalu. Vyjmul jsem elektrody a očistil. Lahev jsem zacloumáním po uzavření promíchal a odstavil. Za dva dny veškerá šeď klesla ke dnu a zůstal čirý roztok se zlatavým nádechem koloidu stříbra nejvyšší kvality, kterého asi 4 – 4,5 l snadno odlijete do jiné lahve a užíváte dle doporučení.

Takto vyrobený koloid se nijak po léta nekazí a potřebuje jen jednou za měsíc protřepat.

Koloidní roztok časem zašedne původní PET lahev.

Experimentujte s touto vodou dle doporučení vašich zdrojů s ohledem na předávkovávání a případný vznik Argirie (tmavší zabarvení pokožky z dlouhodobého předávkovávání stříbrem).

Podle mého osobního experimentování by spotřeba neměla přesáhnout 3 l za rok a nemělo by se jednat o každodenní vnitřní užívání, ale dle potřeby 2-3 loky za den. Zevního použití se toto omezení netýká.

Jiná voda než NV nesmí být tvrdá, nesmí obsahovat žádné soli, přídavky čehokoliv a ani bubliny oxidu uhličitého (sifon, sodová voda). Nejlepší je Novavoda voda z naší produkce (proud v systému je obvykle do 10 mA, produkce plynů minimální). Chlorovaná voda není vhodná. Lze ale použít vodu destilovanou, smíchanou s asi 10% převařené vody z vodovodu.

Vyšší napětí na elektrodách do 12 V lze akceptovat, ale zbytečně se tím akceleruje přirozený úbytek elektrod v kal. Doporučuji elektrody mezi sebou vyměňovat (nemyslím se sousedem, ale sousední).

Balení obsahuje:
elektroda Ag 99,99% 200×1mm 2 ks
krokosvorka 2 ks

Přihlášení uživatele