NV - NOVAVODA (experimentální voda)

NV - NOVAVODA (experimentální voda)

NV - NOVAVODA (experimentální voda)

NV - NOVAVODA (experimentální voda)

NV - NOVAVODA (experimentální voda)

NOVAVODA - experimentální voda                                                    NV

Extračistá voda zbavená výkonnou (a drahou) demineralizační technologií úplně všech příměsí (vodivost 0,055 µS = rezistence 18,2 MOhm). Takže je čistější než destilovaná a je dokonalým neanorozpouštědlem (nejdřív ne a potom ano).
Složení NOVAVODY je 3 mg/l Cl- a 7 mg/l Na+. Vzdušné plyny. Jinak se jedná o chemicky čistou vodu dále upravovanou jen fyzikálně.

Naše experimentální voda má výrazný podíl vysokoshlukovosti a chová se jako čisté záznamové médium a dokonalé rozpouštědlo. Je zajímavá také extrémně vysokým povrchovým napětím a mimořádně nízkou smáčivostí, což se dá široce využít fyzikálně, chemicky i léčitelsky (a to nás zajímá nejvíce…).
Použije-li se jako rozmražená, může se nechat zmrznout zcela. Ale při mražení pozor! NOVAVODA se velmi snadno v klidu díky svojí extrémní čistotě s absencí krystalizačních zárodků podchlazuje na (co jsem zatím zkusil) mínus 12 °C a je tekutá!!!, což se nalitím kamkoliv téměř okamžitě mění na velmi ledový led a může vás tím dost zaskočit i omrznout.

Pro přílišnou čistotu o ní nelze říci, že splňuje normy na minerály pro vodu pitnou! Odborníci ji k pití rozhodně nedoporučují, protože by mohla vyplavovat důležité minerály, které se potom musí dodávat pomocí Dologranu nebo lépe Dolomitu. Opakuji, že tato voda tedy nemůže být prodávána jako pitná, protože svojí extrémní čistotou nemůže splnit nejnižší limitní obsah příměsí stanovený českými předpisy na pitnou vodu. (Takže DPH 20 %.)

Zatím se zdá, že fluktuující megashluky molekul vody se v naší NOVAVODĚ nezmenšují po požití symetricky a v celém objemu stejně. Jsem přesvědčen, že NOVAVODA je vybavena díky určité konstantnosti shluků paměťovým efektem a teplotní efekt jejich dělení probíhá silně neharmonicky, takže postupná schopnost ředění přechází s vodou až do buněk a po dalším setrvání v nich a dalším dělení je schopna disociovat vysokomolekulární organické soli se značnou silou a difúzně je vyloučit nakonec ledvinami za značného pěnění moči i jejího zakalení. Efekt se jeví jako zcela nejúčinnější přirozené čištění organizmu, se kterým jsem se kdy setkal.

Veliké shluky mají paměťový efekt, což se jeví jako nepopsané CD. Lze na něj zaznamenat cokoliv a tím navždy ztrácí neposkvrněnost (podobně jako CD-RW). To znamená v bioinformační oblasti, že pitím této vody dochází k přepisu patologických informací do zmenšujících se shluků a tím k jejich fragmentaci a vyloučení s močí.
V čistě chemické oblasti je evidentní, že velké shluky s malou rozpustností se jako obvyklý nasycený roztok tělesných tekutin dostávají do buňky, ale na rozdíl od obvyklých hustých omáček se NOVAVODA postupně časem (díky paměťovému efektu a … (tajná fyzikální část technologie) to trvá mnohem déle než u běžné vody) zředí a tím zvýší svoji rozpustnost a je tak schopna z buňky ještě něco vyplavit a ji tak čistit.

Označení „Experimentální“ je zcela vhodné, protože s ní uživatelé na vlastní riziko experimentují.

Nádoby z měkčeného polyetylénu pro uchovávání NOVAVODY nedoporučuji, protože PE obsahuje mnoho rozpouštědel.
Sklo svým obsahem alkálií tuto vodu trochu znečistí. Pokud si ji ale budete remineralizovat, tak to moc nevadí. Nejlépe vyhovují lahve a barely PET. Kovy včetně nerezu vodu kazí.

------------------

Zatím jsou v nabídce následující parametry:
pH podobno krvi, složení podobno velmi zředěnému fyziologickému roztoku. Denní doporučená dávka 2-4 l (která vás zmladí asi o týden) včetně (experimentálního) vaření.

Z vaší vody dosáhnete podobných parametrů několikanásobným procesem zmražení dle mého návodu O rozmrzlé vodě.

 

.

Přihlášení uživatele