Yucca

Yucca

Detoxikace, rozpouštění nečistot v organizmu, odmývání patologických úsad

Z pouštní rostliny Yucca Shidigera se využívá většinou drcená nať (mnoho výrobců) nebo mnohem lépe kořen.

Steranové saponiny:

Jsou ve všech výrobcích z Yuccy zastoupeny vysokým procentem, rozpouštějí se ve vodě a jejich pěnivost je evidentní. Naštěstí se ze zažívání nevstřebávají do krve, a tudíž nepoškozují červené krvinky, zato výborně čistí žaludek a hlavně střeva.

Terpenové saponiny:

Nejsou vodorozpustné a nepění. Ve většině výrobků z Yuccy jsou zastoupeny jen několika málo procenty, jedině v přípravku Yacca jich je obsaženo 40-45 %, tedy o řád více (nejméně 10× tolik). A právě tento typ saponinů se do krve vstřebává, přičemž organizmus nijak neirituje, toliko snižuje povrchové napětí vody v tělních tekutinách a tím umožňuje smáčení i povrchů patologických úsad, do této doby dostatečně nesmáčitelných a tím pádem neodstraňovaných.
Terpenové saponiny v organizmu ovlivňují povrchové napětí vody fixací lyofobní složky molekuly vody na svém povrchu, přičemž na povrchu molekulárního shluku této směsi zůstává lyofilní strana a ta tlumí povrchové napětí vody v okolí. Takto terpenové saponiny zásadním způsobem napomáhají odmýt adherující patogenní viry, mikroby, plísně, cholesterol, kyselinu mléčnou, kyselinu močovou, organické soli, nepřirostlé metastázující buňky a nejrůznější balast, stejně jako umožňují rozpouštět ledvinové a žlučníkové kameny, tromby a úsady v kapilárním a cévním řečišti, což jsou limitní faktory pro dlouhověkost.

Vymývání nečistot z kapilárního systému orgánů je mnohdy doprovázeno slabší bolestí z právě očišťovaného místa. To vysvětluji tím, že pročištěný kapilární systém náhle umožňuje průtok většího množství krve, ze které do tkáně difunduje více vody, než se vstřebá zpět, a lymfatický systém, který ji má odvádět mízními cestami, je v této lokalitě ještě zanesen, čímž vzniká otok místního charakteru, který po vyčištění lymfatických cest automaticky mizí. Výhodou tohoto mírně nepříjemného efektu je dobrý pocit, že to funguje a kde to funguje. Přesto doporučuji ještě další bylinkové aktivity na podporu právě čištěných orgánů nebo oblastí. Buďto pití konkrétních čajů, nebo použití bylinných mazání.
Tyto bolestivé vjemy pociťuje po nějaký čas užívání zhruba třetina lidí pravidelně, třetina nepatrně a třetina je nepozoruje vůbec a má obvykle pocit, že to nefunguje. To ale neplatí pro majitele ekzémů, lupénky a některých dalších chorob. Těm se asi na dva týdny až tři měsíce příznaky velmi zhorší, což je sice dobré znamení, ale náročné na nervy a trpělivost.

Jak se Yacca podává:

Optimální podávání je mimo jídlo, buďto nejméně půl hodiny před jídlem, nebo alespoň dvě hodiny po jídlech. Tobolku je nejlepší zapít vodou nebo čajem. Na noc podávat nedoporučuji. Lze podávat i tak, že tobolku rozevřete a vysypete do malého množství vody, rozmícháte (všechno se nerozpouští – to je v pořádku), vypijete to a zapijete. Nicméně je to velmi nedobré.
Mně se osvědčilo v obou případech ještě zajíst Yuccu dvěma sousty čehokoliv, aby se cestou do žaludku nezadrhla a v tom místě se netřely stěny o sebe. Více jídla ne, aby natrávenina neředila saponiny.

U mladších lidí do 35ti let nebývá úsad přespříliš a lze GY užívat odhned 4xD 1-2 tobolky.

U starších lidí doporučuji užívat dlouhodoběji. Dlouhodobé podávání u starších a citlivých by mělo nabíhat postupně, aby se organizmus odmývaných nečistot stíhal zbavovat. Začněte první týden brát 2×D 1 tobolku. Druhý týden 3×D 1 tobolku. Třetí týden 4×D 1 tobolku a od čtvrtého 4×D 2 tobolky i více po delší čas terapeutického dávkování. Podávejte po několik čtvrtletí do pocitu, že je již vše v pořádku. Přestat lze rázem.
Ještě vyšší dávky Yuccy než 4xD 2 doporučuji podávat při velmi závažných poruchách, akutních nebezpečích a při obavě z prodlení. Také při plísních kdekoliv v organizmu. Při sestavování optimálního užívacího schématu vycházejte z toho, že se většina saponinů vyloučí z organizmu během 3 - 6 hodin.
6×D 1-2 nebo 4×D 2 tobolky je obvyklé dávkování u nejhorších chorob nebo u chorob požadujících udržování patogenů (metastázující nádorové buňky, plísně, viry, včetně HIV, borrélie atd.) v roztoku a zabránění jejich usazování až do jejich likvidace. Tyto dávky tedy používáte, když nutně potřebujete udržovat v oběhu zvýšenou hladinu terpenových saponinů pro permanentní odmývání patogenních struktur a jejich udržování v roztoku až do doby, než je organizmus vyloučí nebo se samy časem zruší (u metastáz to například trvá 150-300 dnů).

Naší snahou je tedy uvolnit, odplavit a zrušit metastázující rakovinové buňky, krevní parazity, plísně, houby, borrélie, patogenní mikroby a viry, zvláště HIV, a proto zde většinou bývá přerušení užívání nebezpečné a bál bych se i výraznější nepravidelnosti v podávání, protože po nějaké době je nález těchto vyplavených a uvolněných patogenů v krvi strašlivý a klesá postupně až po měsících užívání (totéž u cholesterolu). Tento nález může velmi znejistit neinformovaného lékaře. Náhlým přerušením užívání se vyplavené nečistoty začnou překotně usazovat v místech zpomaleného krevního toku. Špinavá voda v kbelíku je totiž buďto znakem úspěšného úklidu a čištění, anebo brzkého konce, když čištěno nebylo.

Poznámky k podávání:
U dítěte podávejte obvykle 2-6 tobolek denně po dobu potřeby, kromě případů alergie, kdy vůbec. U přerostlého člověka musíte naopak na dávce přidat, protože ošetřovaný prostor je prostě větší.
Těhotným Yucca prospívá, stačí 2-3×D.
Častým efektem při užívání Yuccy je autoinfekce po vyplavení deponovaných patogenních mikrobů z uzliny, zaníceného zubu apod. To je nutno řešit bylinami nebo přeléčit. Typický je výsev pásového oparu asi po roce užívání u těch, kteří v sobě ještě uchovali virus planých neštovic z dětství!
Při odkázání na umělou ledvinu nehrozí zvyšování koncentrace saponinů v oběhu, protože současné vylučování umělou ledvinou, stolicí, potem apod. je dostatečné.

Kontraindikace:
V případě implantátu, který není zarostlý nebo srostlý s tkání, je při užívání Yuccy zvýšená tendence k uvolnění, odloučení a vyloučení cizího tělesa. Tedy prakticky se jedná o kloubní cementované náhrady, trubičky kdesi v těle atd. Zarostlý kovový spoj kostí nevadí, ani kardiostimulátor. Při nejistotě zavolejte!
U transplantací tkání či orgánů se používání nedoporučuje z důvodu posílení imunity a nebezpečí odmítnutí transplantátu.
Vzhledem k vyšší tekutosti všech tělesných tekutin, způsobené užíváním Yuccy, je při zvýšené krvácivosti nutné být pod dohledem lékaře. Ze stejné příčiny nedoporučuji brát Yuccu současně s léky na ředění krve.
Jinak se vzhledem ke své inertnosti s žádnými léky netluče.

Závěrečné shrnutí:
Používání saponinů je nesmírně pohodlná, nenáročná, jednoduchá a univerzální prevence, která se rozšíří přírodním výběrem, tedy tak, že její odpůrci vymřou dříve. Smůlu ale mají i chudí, protože Yucca není levná a přes veškerá tvrzení různých dealerů není nahraditelná lacinějšími verzemi, protože tyto neobsahují významné procento nejdůležitějších terpenových saponinů.
Faktem ale je, že mnoho lidí, kteří si Yuccu nemohou nijak dovolit, bere, doplňuje nebo prostřídává užívání extraktu drcenou bylinou Yuccou v různých tobolkách či tabletách. I když je tato verze slabá, rozhodně je lepší něco nežli nic. U těchto ostatních prostředků nedoporučuji výrazně zvyšovat dávkování, a to kvůli obsahu alkaloidů a dalších nadbytečných látek ze samotné byliny. Každopádně musíte dát saponinům na vaše vyčištění dostatek času (v případě ledvinových a žlučníkových kamenů například půl až půldruhého roku).

Hledat, nebo si vyrobit?

Zákon nám zakazuje doporučovat u chorob konkrétní přípravky, i když jsme letití výrobci bylinných směsí a prodejci doplňků stravy.

Doporučované přípravky si musíte buď sami vyrobit, nebo zkuste hledat v internetových vyhledávačích.

Přihlášení uživatele